รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

รับสมัครคัวแทนจำหน่าย บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ

คุณสมบัติตัวแทนจำหน่าย
1. มีความตั้งใจจริงในการทำงานขาย
2. มีฐานลูกค้ากลุ่มร้านวัสดุก่อสร้างหรือกลุ่มผู้รับเหมา
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนะคติที่ดีต่อการขาย
4. สามารถใช้สื่ออนไลน์ได้คล่อง

รายละเอียดการสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า (ร้านค้าหรือบริษัท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นหลัก
2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือเพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
3. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่าย
1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน (ชื่อ ที่อยู่ สินค้าที่สนใจ และเอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่ายพร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ)
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการสมัครตัวแทนจำหน่าย (ใบสมัครตัวแทนจำหน่ายและเอกสารประกอบ) ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการสมัครทางอีเมลล์ หรือทางโทรศัพท์ ภายใน 7 วันทำการ
หากไม่ได้รับการติดต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 038-391-061 , 086-156-9934 (คุณศุภชัย)
เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย พร้อมลงนามตามเงื่อนไข
1. หนังสือรับรอง
2. ภพ. 20 หรือทะเบียนการค้า
3. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
5. แผนที่ตั้งสำนักงาน
สิทธิพิเศษและเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่าย
1. สิทธิพิเศษราคาสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย
2. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องสต๊อกสินค้าบางรายการตามที่บริษัทกำหนด (สินค้าส่วนใหญ่ทางเราจะสต๊อกสินค้าไว้ให้ด้วย)
3. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทให้สิทธิเพียง 1 ตัวแทนต่อ 1 จังหวัด ที่เท่านั้น
หมายเหตุ ร้านค้าหรือบริษัท ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับทางเราจะได้รับสิทธิในการโปรโมท สินค้า MAE BRAND

ทำไมต้องซื้อตะแกรงรางระบายน้ำ, ฝาท่อ ฯลฯ กับบริษัทเรา