ตะแกรงพลาสติก

รายละเอียดย่อ

ตะแกรงพลาสติก รางระบายน้ำ (GRATING PLASTIC)

ขนาด

ตะแกรงพลาสติก
ตะแกรงพลาสติก
กว้าง (ซม.)
30
ยาว (ม.)
สูง (มม.)
35

หมายเหตุ : สั่งตัดเปิดด้าน ซ้าย-ขวา ออกได้

ตัวอย่างการใช้งาน

ตะแกรงพลาสติก