ฝาท่อเหล็กหล่อ

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เหล็กขึ้นราคามองหาวัสดุอื่นทดแทน ฝาท่อเหล็กหล่อเปลี่ยนเป็นฝาท่อไฟเบอร์กลาส

ราคาของเหล็กที่มีแต่จะขยับมูลค่าขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการคิดค้นผลิตวัสดุประเภทอื่นขึ้นมาทดแทน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย รวมไปถึงยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
Read More

ฝาท่อเหล็กหล่อกับการรับน้ำหนักรถยนต์วิ่งผ่าน

ฝาท่อเหล็กหล่อหรือที่เรียกกันในหมู่ช่างว่า “ฝาท่อแมนโฮล” “ฝาท่อเหล็กหล่อแมนโฮล” เป็นฝาท่อที่มีการคิดค้นผลิตและใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ปิดด้านบนของบ่อพักน้ำหรือท่อระบายน้ำตามท้องถนนทั่ว ไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันสิ่งแปลกปลอม...
Read More

การเลือกใช้ ฝาท่อเหล็กหล่อ

การเลือกใช้ ฝาท่อเหล็กหล่อ ควรคำนึงถึงความแข็งแรงของฝาท่อถือเป็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อการใช้งานที่สะดวกเปิดปิดซ่อมหรือบำรุงบ่อพักหรือทางน้ำได้โดยง่ายเนื่องจากฝาท่อจะยังคงรักษารูปทรงเอาไว้ได้ดี ไม่ผุกร่อนหรือเปลี่ยนรูปโดยง่าย อีกทั้งความแข็งแรงเป็นพิเ...
Read More