เหล็กชุบกัลวาไนซ์

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อดีของเหล็กที่ผ่านการชุบกัลวาไนซ์

วัสดุเหล็กที่ใช้ในการประกอบการก่อสร้างอาคารหรือบ้านเรือนนั้น ไม่สามารถจะนำวัสดุเหล็กเปล่ามาใช้ก่อสร้างได้เลยเนื่องจากเหล็กนั้นเป็นวัสดุที่ไวต่อความชื้น และอาจเกิดสนิมจนทำให้อาคารไม่แข็งแรงได้เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เหล็กสำหรับก่อสร้างจึงจ...
Read More

ความแตกต่างระหว่าง เหล็กชุบกัลวาไนซ์ กับเหล็กชุบซิงค์

เหล็กวัสดุสำหรับการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด ไม่ทนทานต่อความชื้นเพราะความชื้นจะนำไปสู่การเกิดสนิมบนผิวเหล็ก และกัดกร่อนให้เหล็กนั้นเสื่อมสภาพและพังทลายได้ง่าย วัสดุใด ๆ ก็ตาม ที่ทำจากเหล็ก ก็มักถูกนำไปชุบเคลือบสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มควา...
Read More