งานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5 จุดเด่น โครงสร้างเหล็ก เพื่องานก่อสร้างที่เร็วขึ้นแต่แข็งแรงเช่นเดิม

บ้านและที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นที่สุดต่อมนุษย์ ไม่ว่าบ้านนั้นจะผ่านการปลูกสร้างเป็นบ้านทรงใด สไตล์ใด แต่เป้าหมายสำคัญคือสามารถพักอาศัยได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน มีความคงทนถาวรสูง สิ่งที่ทำให้ตัวบ้านมีความคงทนถาวรนั้นก็คงหนีไม่พ้...
Read More