เหล็กชุบซิงค์

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ความแตกต่างระหว่าง เหล็กชุบกัลวาไนซ์ กับเหล็กชุบซิงค์

เหล็กวัสดุสำหรับการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด ไม่ทนทานต่อความชื้นเพราะความชื้นจะนำไปสู่การเกิดสนิมบนผิวเหล็ก และกัดกร่อนให้เหล็กนั้นเสื่อมสภาพและพังทลายได้ง่าย วัสดุใด ๆ ก็ตาม ที่ทำจากเหล็ก ก็มักถูกนำไปชุบเคลือบสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มควา...
Read More