ฝาท่อเหล็ก

รายละเอียดย่อ

ฝาท่อเหล็ก (MANHOLE STEEL)

ขนาด

ฝาท่อเหล็ก
ฝาท่อเหล็ก

กลม

ขนาด (ซม.)
450
600
800
1000
สูง (มม.)
50
50
50
50
ฝาท่อเหล็ก

เหลี่ยม

ขนาด (ซม.)
450x450
600x600
800x800
1000x1000
สูง (มม.)
50
50
50
50

ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อเหล็ก แมนโฮลเหล็ก Manhole ฝาแมนโฮลเหล็กแผ่นเชื่อม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การเติบโตของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ การสร้างโครงการหมู่บ้าน คอนโด ต่างๆ มากมาย สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก คือเส้นทางระบบระบายน้ำ ถนนที่มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน ทำให้การระบายน้ำสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการท่วมขัง


ระบบรางระบายน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยคอนกรีต ท่อปูน ท่อพีวีซี ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อเหล็ก แมนโฮลเหล็ก Manhole ฝาแมนโฮลเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อระบายน้ำฝาแมนโฮลเหล็กแผ่นเชื่อม(Manhole) ฝาเหล็กปิดท่อระบายน้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตหรือสั่งซื้อค่อนข้างนาน ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนการผลิตหรือสั่งทำฝาท่อแมนโฮลแผ่นเชื่อม(Manhole) และสามารถเป็นตัวเลือกฝาท่อแบบหล่อ เราจึงแนะนำให้ใช้ ฝาท่อเหล็ก ฝาบ่อเหล็ก แมนโฮลเหล็ก Manhole ฝาแมนโฮลเหล็กแผ่นเชื่อม สำเร็จรูป ที่ใช้ระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังมีแบบขนาดมาตรฐานที่ใช้ตามสถานที่ทั่วไป


บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฝาท่อเหล็กฝาบ่อเหล็ก แมนโฮลเหล็ก Manhole ฝาแมนโฮลเหล็กแผ่นเชื่อม แบบสำเร็จรูป ที่มีขนาดมาตรฐานและสามารถสั่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

ตัวอย่างการใช้งาน

ฝาท่อเหล็ก