ตะแกรงระบายน้ำที่ทาสีทั่วไป มีโอกาสเกิดสนิมเร็วกว่าที่พ่นสีฝุ่น

เนื่องจากตะแกรงระบายน้ำเป็นวัสดุที่ผลิตด้วยโลหะ ดังนั้นการเกิดสนิมมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอตามสภาพการณ์ของกาลเวลาและมลภาวะ ด้วยเหตุนี้ระบบการปกป้องสนิมด้วยการทำสีเคลือบไว้กับวัสดุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี แต่ทว่าคุณภาพของการทำสีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกระบวนการผลิตที่จะต้องมีมาตรฐานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประเภทของสีที่นำมาใช้อีกด้วย ซึ่งจะมีลักษณะของสีที่ให้เลือกใช้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเกรดของสี ยี่ห้อของสี หรือ ชนิดของสี ซึ่งแต่ละรูปแบบของสีก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมได้ยาวนานมากน้อยแตกต่างกัน


อีกทั้งความนิยมในการเลือกใช้ชนิดของสี ที่เป็นรูปแบบนิยมตามท้องตลาดทั่วไปอาจไม่ได้หมายความว่าเป็นสินค้านั้นจะใช้ชนิดของสีที่มีคุณ ภาพที่สุด ซึ่งสำหรับตะแกรงระบายน้ำถือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้นำไปใช้งาน นำไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีลักษณะของการนำไปใช้งานในสถานที่อันแตกต่างกัน


ผู้ใช้บางรายต้องการความคงทนในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง นำไปใช้ในจุดที่ตรวจสอบง่าย หรือมีความสะดวกในการแวะเวียนตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือไม่มีปัญหาในการซ่อมบำรุงหรือถอดเปลี่ยนวัสดุ ในขณะที่ผู้ใช้บางรายต้องการวัสดุที่มีคุณภาพคงทนสูง มีการนำไปติดตั้งในหลายจุด หรือไม่ต้องการเกิดภาระในการคอยตรวจสอบซ่อมบำรุงมากนัก หรือต้องการให้เกิดภาพที่ดูเรียบร้อยไม่มีความเสื่อมโทรมไม่น่ามองต่อสถานที่


ซึ่งในกรณีที่ต้องการตะแกรงระบายน้ำที่มีคุณภาพสูง ไม่เกิดสนิมได้ง่ายนั้นควรเลือกใช้ตะแกรงระบายน้ำที่ใช้การพ่นสีฝุ่น จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด เพราะสีฝุ่นนั้นโดยกระบวนการพ่นแล้วย่อมเกิดความละเอียดของการเคลือบผิวได้ทั่วถึงกว่า ครอบคลุมกว่า และยึดเกาะได้ดีกว่า


นอกจากนี้โดยคุณสมบัติของสีฝุ่นนั้น จะมีข้อโดดเด่นตรงที่โครงสร้างของสีจะยึดเกาะในลักษณะของเม็ดฝุ่นผงที่มีขนาดเล็กมาก อีกทั้งในกระบวนการพ่นยังไม่มีส่วนผสมของสารระเหย ไม่เกิดรูปแบบของไอน้ำ และปกป้องต่อปัญหาการสะสมความชื้นได้มากกว่าสีทั่วไป


ซึ่งสีทั่วไปนั้นมีโอกาสที่จะถูกความชื้นแทรกซึม นำไปสู่การเสื่อมสภาพเกิดการหลุดร่อน แม้จะหลุดร่อนในส่วนของขอบหรือมุมเล็ก ๆ แต่ก็อำนวยต่อสภาวะการก่อเกิดสนิมลุกลาม โดยเฉพาะตะแกรงระบายน้ำที่ต้องอยู่ในจุดที่ต้องเผชิญกับน้ำหรือความชื้นตลอดเวลา หรือบ่อยครั้ง


คุณสมบัติเด่นอีกข้อของสีฝุ่นนั่นก็คือ ความทนทานต่อผลกระทบจากมลภาวะอื่น ๆ เช่นสารเคมี หรือแสงแดดได้ดีกว่าสีแบบทั่วไป ซึ่งสีทั่วไปนั้นมักเกิดการเสื่อมสภาพได้หากต้องเผชิญกับสารเคมีและแสงแดดสม่ำเสมอ ซึ่งมลภาวะเหล่านี้ยังมีส่วนส่งเสริมให้ ตะแกรงระบายน้ำเกิดปฏิกริยาการเกิดสนิมเร็วขึ้นอีกด้วยเช่นกัน