มาตรฐานตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำที่ดี มีอะไรบ้าง

เนื่องจากตะแกรงระบายน้ำเป็นวัสดุที่ผลิตด้วยโลหะ ดังนั้นการเกิดสนิมมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอตามสภาพการณ์ของกาลเวลาและมลภาวะ ด้วยเหตุนี้ระบบการปกป้องสนิมด้วยการทำสีเคลือบไว้กับวัสดุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี แต่ทว่าคุณภาพของการทำสีนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกระบวนการผลิตที่จะต้องมีมาต รฐานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประเภทของสีที่นำมาใช้อีกด้วย ซึ่งจะมีลักษณะของสีที่ให้เลือกใช้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเกรดของสี ยี่ห้อของสี หรือ ชนิดของสี ซึ่งแต่ละรูปแบบของสีก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมได้ยาวนานมากน้อยแตกต่างกัน


1. ขนาดต้องได้มาตรฐาน ถือเป็นเรื่องแรกที่เราต้องคำนึงเลยว่าตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำที่เราจะซื้อไปนั้นมีขนาดอยู่ที่เท่าไร กว้างคูณยาวเท่าไร และได้ขนาดตามมาตรฐานทุกชิ้นหรือเปล่า เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วตะแกรงเหล็กที่ซื้อไปหากขนาดไม่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ก็เท่ากับว่าเราเสียเงินทิ้งไปเปล่า ๆ ต่อให้จะกลับไปขอเปลี่ยนกับผู้ขายได้ก็ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาอยู่ดี


2. ให้ดูที่รูปแบบของการเชื่อมชิ้นงานเป็นสำคัญ เพราะความแข็งแรงของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่เราไม่อาจมองข้ามได้ และหนึ่งที่มาของความแข็งแรงของตะแกรงก็คือรูปแบบของการเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกัน วิธีสังเกตง่าย ๆ ก็คือการดูว่าเหล็กนั้นถูกเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ หรือว่าแค่เชื่อมเพื่อให้ติดกันไว้เฉย ๆ ถ้าดูแล้วว่าเหล็กถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันก็มั่นใจได้ในขั้นต้นแล้วว่าตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำนั้นได้มาตรฐาน


3. วัสดุเหล็กต้องมีคุณภาพ เป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจให้มาก เนื่องจากเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นถูกแบ่งออกเป็นเกรดเหมือนกับสินค้าประเภทอื่น ๆ เช่นกัน และเหล็กที่นำมาใช้ทำตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำก็ควรที่จะต้องไม่ใช้เหล็กเกรด B มาทำ เนื่องจากว่าเหล็กเกรดนี้จะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีและเสื่อมสภาพได้ไว โดยในการเลือกดูว่าเหล็กที่นำมาใช้ทำตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ อันดับแรกให้ถามผู้ขายก่อนว่าใช้เหล็กอะไรมาทำ แล้วดูว่าน้ำหนักของเหล็กนั้นเต็มครบหรือไม่ เพราะเหล็กที่นำมาใช้ทำนั้นจะต้องได้รับมาตรฐานจาก มอก. จึงจะถือว่าเป็นเหล็กดี มีมาตรฐาน


เพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลักนั้นต้องดูให้ดีอย่างพิถีพิถัน เพราะว่าความแข็งแรงที่ได้มาตรฐานของวัสดุ และอีกทั้งเรื่องของการเชื่อมและประกอบเหล็กคือสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราจะละเลยไม่ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และเพื่อความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปมากที่สุดของคุณนั่นเอง


บทความเกี่ยวข้อง