พาเลทพลาสติก

บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พาเลทเหล็ก พาเลทพลาสติก พาเลทไม้ แตกต่างกันอย่างไร

พาเลท คือ แท่นที่เอาไว้รองหรือวางสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สามารถเก็บรักษาสินค้าได้นานยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถช่วยป้องกันสินค้าจากแรงสั่นสะเทือนหรือการกระแทกได้ ทั้งการวางไว้กับที่เพื่อการจัดเก็บ รวมถึงการขนส่ง โดยปัจจุบันมีพาเลทที่นิยม...
Read More