ฝาท่อเหล็กหล่อกับการรับน้ำหนักรถยนต์วิ่งผ่าน

ฝาท่อเหล็กหล่อหรือที่เรียกกันในหมู่ช่างว่า “ฝาท่อแมนโฮล” “ฝาท่อเหล็กหล่อแมนโฮล” เป็นฝาท่อที่มีการคิดค้นผลิตและใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ปิดด้านบนของบ่อพักน้ำหรือท่อระบายน้ำตามท้องถนนทั่ว ไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเศษขยะ สัตว์ต่าง ๆ หรือแม้แต่บุคคลที่อาจจะพลัดตกลงไป ทั้งยังช่วยให้พื้นที่บริเวณนั้นดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย


วัสดุที่ใช้ทำฝาท่อเหล็กหล่อ
ฝาท่อเหล็กหล่อหรือฝาท่อเหล็กหล่อแมนโฮล / ฝาท่อแมนโฮล ผลิตจากวัสดุเป็นเหล็กแท้ที่นำมาหลอมเหลวจนเนื้อเหล็กเกิดความเหนียวแน่น จากนั้นค่อยผลิตกลายเป็นฝาท่อเหล็กหล่อสำหรับนำไปใช้งาน ทำให้ฝาท่อเหล็กหล่อที่ได้นี้มีความคงทนแข็งแรงสูงมาก เนื้อเหล็กมีความแน่นหนา สามารถรองรับน้ำหนักหรือแรงกดทับได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติการรับน้ำหนักของฝาท่อเหล็กหล่อ
ด้วยคุณสมบัติในเรื่องความแข็งแรงของฝาท่อเหล็กหล่อนี้ จึงสามารถนำไปใช้กับท้องถนนทั่วไป ถนนในหมู่บ้านหรือโรงงานที่ต้องรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้ทุกชนิด โดยไม่ทำให้ฝาท่อเหล็กหล่อเกิดการแตกหักเสียหาย หากต้องรับน้ำหนักมาก ๆ เป็นประจำ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ดีในการนำไปใช้งานเพื่อปิดฝาท่อระบายน้ำตามท้องถนนอย่าง ยิ่ง ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการชำรุดจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน


การเลือกฝาท่อเหล็กหล่อให้เหมาะสม
ฝาท่อเหล็กหล่อที่ผลิตใช้งานส่วนใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาด คือ 60 ซม. และ 80 ซม. มีทั้งรูปทรงวงกลมและรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยทั้ง 2 รูปทรงจะแบ่งการรองรับน้ำหนักได้อีก 4 ประเภท ได้แก่ น้ำหนัก 2 ตัน, น้ำหนัก 12.5 ตัน, น้ำหนัก 25 ตัน และน้ำหนัก 40 ตัน ดังนั้นการเลือกฝาท่อเหล็กหล่อจึงควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการรับน้ำหนั กในพื้นที่นั้นด้วย ถ้าเป็นพื้นที่เล็ก ๆ หรือทางเดินให้ใช้แบบ 2 ตัน หากมีรถยนต์วิ่งผ่านให้ใช้แบบ 12.5 หรือ 25 ตัน กรณีที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านก็ควรเลือกใช้แบบ 40 ตัน

การเลือกฝาท่อเหล็กหล่อที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการรับน้ำหนักในพื้นที่นั้น จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเช่นกัน

บทความเกี่ยวข้อง